5 jaar Plucky Penguin Pictures!

-english text below!-

Vandaag vieren we onze 5e verjaardag bij Plucky Penguin Pictures!
Een mooi moment om even terug te kijken naar de hoogtepunten van de afgelopen jaren via een compilatie video (zie hierboven). Dit jubileum was niet mogelijk geweest zonder iedereen die een aandeel heeft in het succes van Plucky Penguin Pictures: klanten en partners maar zeker ook familie, vrienden en collega’s die inspireren, stimuleren en waar nodig goed kritisch kunnen zijn. Daarom vieren we onze verjaardag met een tweetal acties:

Elke 5e Witte Wolken DVD GRATIS!

Elke 5e Witte Wolken DVD die besteld wordt vanaf vandaag tot en met zondag 15 februari 2015 is GRATIS! Hoe gaat dit in zijn werk? Ga naar de webshop en bestel een Witte Wolken DVD (de actie geldt op zowel binnenlandse als buitenlandse verzending). Bevestig uw bestelling door te betalen. Bent u een 5e besteller dan krijgt u uw geld terug gestort en de DVD (incl. btw en verzendkosten) GRATIS thuis gestuurd.

Voorwaarden:
– de actie geldt op aankopen vanaf 10 februari 2015 tot en met 15 februari 2015.
– bestellingen die niet betaald zijn zijn niet bevestigd en daarmee uitgesloten van deze actie.
– de actie loopt zolang de voorraad strekt.
– de actie geldt uitsluitend voor Witte Wolken DVDs.
– de actie is niet geldig in combinatie met andere acties.
– spelling- en type-fouten voorbehouden.

5% jubileumkorting op film en fotografie opdrachten!

U krijgt 5% jubileumkorting op film en fotografie opdrachten die tot en met 10 maart 2015 ingepland worden. De korting geldt op opdrachten die nog dit kalenderjaar (2015) plaats zullen vinden en dus uiterlijk 10 maart 2015 ingepland zijn.

Voorwaarden:
– de korting geldt alleen voor film en fotografie opdrachten.
– de korting geldt alleen op ons reguliere uurtarief.
– de korting geldt alleen voor opdrachten waarvan uiterlijk 10 maart 2015 de offerte door de opdrachtgever is goedgekeurd.
– de korting geldt alleen voor opdrachten die in 2015 uitgevoerd gaan worden.
– de korting is niet geldig in combinatie met andere acties.
– spelling- en type-fouten voorbehouden.

— English version —

Plucky Penguin Pictures celebrates her 5th anniversary today! This anniversary would not have been possible without our loyal clients, partners and the support of family, friends and colleagues who have offered inspiration, support and a critical discussion when necessary. Therefore we celebrate our anniversary with two offers:

Every 5th White Clouds DVD is FREE!

Every 5th White Clouds DVD that is ordered from today until Sunday February 15th, 2015 is FREE! How does it work? Go to the webshop and order a White Clouds DVD of your choice (this offer is valid for national and international postage options). Confirm your order by paying for it. When you are a 5th DVD order you will get your money back and the DVD (including VAT and postage) will be send to you for FREE.

Terms & Conditions:
– this offer is valid from February 10th, 2015 until February 15th, 2015.
– if you have not paid for your order it is not confirmed and therefore excluded from this offer.
– this offer is valid as long as we have DVDs in stock.
– this offer is only valid on the White Clouds DVD.
– this offer does not apply in combination with other offers.
– spelling and type errors can occur and do not grand you any rights.

5% Anniversary discount on film and photography assignments!

You will receive a 5% anniversary discount on film and photography assignments that are scheduled before March 11th, 2015. This discount applies to assignments that will be finished in 2015.

Terms & Conditions:
– this discount only applies to film and photography assignments.
– this discount only applies on our regular hour rates.
– this discount only applies on assignments of which the quotation has been approved by the client before or on March 10th, 2015.
– this discount only applies to assignments that will take place (and finish) in 2015.
– this discount does not apply in combination with other offers.
– spelling and type errors can occur and do not grand you any rights.